Åkte till jobbet idag med vetskapen att ca 10 st skulle tas in till utbildning och så skulle 3 st tas ut för fortsatt jobb… kommer hem idag med anställningsavtal och huvudet fullt av säljteknik!
De som blev kallade till utbildning hade alla blivit provanställda i alla fall! Så jag har jobb!!!! För ett halvår i alla fall!