Ungefär hur dåligt kan man må av protonpumpshämmaren Nexium? På en skala mellan 1-10? Femtiotolv typ… tror jag har hittat ungefär alla biverkningar som den kan uppbringa… Läkaren insåg väl problemet och skrev ner behandlingstiden från 6 veckor till 2 veckor, vilka jag avslutade idag…. hade jag varit tvungen att fortsätta 4 veckor till så hade jag nog slutat på bårhuset…
Jag har varit deppig förut… trodde jag…. Så nu hoppas jag att det här släpper snart! Jag vill tillbaka till mitt gamla jag, jag hatar verkligen det här….
De rödmarkerade är de jag vet om att jag har dragit på mig, aggression skulle jag väl gissa på när jag har talat om för folk att ”den där parkeringen du gjorde där var väl inte det intelligentaste du gjort på den här sidan midsommar?”

Vanliga (förkommer hos färre än 1 av 10 personer)
 • Huvudvärk.
 • Påverkan på mage eller tarm: diarré, magsmärta, förstoppning, väderspänningar.
 • Illamående eller kräkningar.
Ovanliga (förkommer hos färre än 1 av 100 personer)
 • Svullnad i fötter och anklar.
 • Sömnstörningar (sömnlöshet).
 • Yrsel, stickningar, sömnighet.
 • Svindel (vertigo).
 • Muntorrhet.
 • Förändringar i blodbilden som visar leverns funktion.
 • Hudutslag, nässelfeber och klåda.
Sällsynta (förekommer hos färre än 1 av 1 000 personer)
 • Förändrad blodbild så som reducerat antal vita blodkroppar eller blodplättar. Detta kan orsaka svaghet, blånad eller infektionskänslighet.
 • Låga nivåer av natrium i blodet. Detta kan orsaka svaghet, kräkningar och kramper.
 • Känsla av upprördhet, förvirring eller depression.
 • Smakförändringar.
 • Synproblem, t. ex. dimsyn.
 • Plötslig väsande andning eller andnöd (bronkospasm).
 • Inflammation i munhålan.
 • En svampinfektion kallad ”torsk” som kan påverka tarmen.
 • Leverproblem inklusive gulsot, vilket kan ge gulnad hud, mörk urin och trötthet.
 • Håravfall (alopeci).
 • Hudutslag vid solning.
 • Ledsmärtor (artralgi) eller muskelsmärta (myalgi).
 • Generell olustkänsla och orkeslöshet.
 • Ökad svettning.

Mycket sällsynta (förekommer hos färre än 1 av 10 000 personer)

 • Förändringar i blodbilden inklusive agranulocytos (brist på vita blodkroppar).
 • Aggression.
 • Hallucinationer (se, känna eller höra saker som inte finns).
 • Svåra leverproblem som leder till leversvikt och hjärninflammation.
 • Plötsligt uppträdande av svåra hudutslag, blåsbildning eller flagnande hud. Detta kan vara förenat med hög feber och ledsmärtor (Erythema multiforme, Stevens-Johnson sydrom, toxisk epidermal nekrolys).
 • Muskelsvaghet.
 • Svåra njurproblem.
 • Förstoring av bröstkörtlar hos män.