Man kan läsa i Aftonbladet om en familj som blev utsatta för socialtjänsten i Halmstad, läs artikeln för närmare information.
Jag har funderat ett tag på hur soc i Halmstad fungerar, visst de gör nog en massa bra saker, och som vanligt så hör man inte om de bra sakerna, men det senaste året har jag sett 3 goda exempel på att den kanske inte alltid fungerar som den ska, att någon/några kanske har lite för mycket makt och för lite vett.

Ex 1: Familjen i Aftonbladet.

Ex 2: Familjen har 4 barn, det yngsta blir omhändertaget och familjen utsätts för stress, barnen blir osäkra och hela familjen splittras och alla mår skitkasst. Då börjar man undra varför de anses vara dåliga föräldrar till barn nr 4 men inte de andra tre barnen, hur tänkte de där? Hur kommer det sig att man söndrar en hel familj istället för att kanske erbjuda hjälp med 4:an hemmaboende? Varför söndra istället för att hela?

Ex 3: Ytterligare en familj med 4 barn, de tre äldsta är omhändertagna men till barn nr 4 är man bra föräldrar. Vad jag inte kan förstå är hur man är bra förälder till några barn, men inte till andra? Även här utsätts barn och föräldrar för söndring istället för stöd och hjälp på hemmaplan.

Borde inte socialtjänsten jobba för att barnen ska få bo kvar hos sina föräldrar och att man hjälper föräldrarna med det som de anses vara bristfälliga med? Om det är en förälder som är problemet, borde det inte vara den föräldern som skall ges hjälp istället för att plocka bort barnen?
Inser man inom socialtjänsten, hur mycket mer man utsätter familjen för i och med att man tar barnen? Jag är fullt införstådd med att ibland är det väldigt befogat att ta barnen direkt, men då skall det vara väldigt klart och tydligt att barnen behöver därifrån direkt.
I mindre klara fall kanske man ska ställa familjen under bevakning och utredning lite mer grundligt innan man tar beslut att omhänderta barnen… Och när allting är bra i hemmet och föräldrarna har gjort det som socialtjänsten vill, när föräldrarna är ”godkända” igen, varför skall föräldrarna behöva slåss i rätten för sina barn? Varför motarbetas föräldrarna fast allt är bra?
Jag vet att det inte är så enkelt, men jag är fortfarande väldigt kritisk till att familjer/föräldrar anses vara bra förälder till en del av sina barn, men inte alla! Alla eller inga, inte bara ett eller flera…