Etiketter

,

Min enda inblandning är att jag svarade ja på frågan
 ”får jag låna din sax? Jag ska klippa tejp”