Om du tycker att en person uppför sig drygt och jobbigt, då kan det vara bra att ta reda på hur personen är i övrigt, innan man kör ner sina åsikter i vederbörandes hals.

Eller hur?

Det är svårt att skapa sig en korrekt bild av en person som man sett flyktigt 5 min/gång, med en veckas mellanrum. Det finns lite mer perspektiv på den människan än du faktiskt sett under de få minutrarna.

Kan jag tycka….