Etiketter

… Överlevde och frodas allihop!

Nr 1 kläcktes den 18/7
Nr 2-4 kläcktes den 19/7, nr2 på morgonen och de andra två på kvällen.