Etiketter

Förut definierade jag mig som ”Mamma, fru och IT-tekniker”,
idag definierar jag mig ”människa, kvinna och enastående”

Förut låg definitionen av mig hur andra uppfattade mig,
idag ligger den på hur jag vill vara/hur jag uppfattar mig.

Jag önskar alla kvinnor (och män) vågar leva efter sin egen definition,
inte efter hur andra definierar dem…