Etiketter

22 små nissar mot bebyggelse vandra, i lång rad efter varandra
Då de över vägen måst passera, då en landmina brisera
Nisse skjuts i höjden likt raket, var han nu är ingen vet