Etiketter

20 små tomtar på lustigt vis, kanar på trappen hal av is
Nisse bevisar att Newton hade rätt, när han halkar på ett komiskt sätt
Tyngdaccelerationen mot marken drar, utav nisse inget finns kvar