Etiketter

7 små nissar sig mot golvet kasta, och de nu mot julgran hasta
Julgransfoten fylld med vatten, ser de ej i mörka natten
Nisse vill här bada sig, drunkna bort från livets stig