Etiketter

Efter att ha läst debattartikeln av Alf B Svensson, en man som är psykolog, så kan jag inte för mitt liv förstå vad det är som gör att ni verkligen vill leva kvar i dagens snedvridna könsroller.
En annan sak som jag inte heller kan förstå är varför vissa av er, särskilt Alf B Svensson, debatterar i ett ämne som ni definitivt inte har förstått!

Jag finner det beklagligt att man inte sätter sig in i ett ämne som man verkligen verkar avsky utan bara går på i sin okunskap och eldar upp sig över felaktiga saker. Sätt dig in i saken och sedan är du mer än välkommen i debatten.

Om vi nu tar och pekar på felaktigheterna i Alf B Svenssons artikel:

”Att vi föräldrar vill att våra barn ska utvecklas efter sina förutsättningar och inte hämmas av stereotypa könsroller om hur en kille eller tjej ska vara är inget nytt. Personalen i förskolan och skolan har också under många år försökt motverka traditionella könsroller. Trots det är fortfarande 98 procent av förskollärarna kvinnor. Män begår också fortfarande mer än 90 procent av alla våldsbrott. Så vi har inte lyckats särskilt bra.”

Här håller jag med ”vi har inte lyckats särskilt bra”, det beror dock inte på genusarbetet i skolan/förskolan. Även om de ska arbeta precis som Alf skriver så finns det extremt lite genuspedagogik i förskolorna…
Jag kan t ex referera till min egen förskola där det först nu 2013 har genomfört de större förändringarna för genus. Tidigare har det varit mer i acceptansen att vill tex pojkar ha klänning så är det ok.
Det är inte skolan och förskolan som ska uppfostra våra barn, det är vi föräldrar och om föräldrarna fortsätter tjafsa om ”du kan inte ha klänning, du är kille!” så kommer förskolorna/skolan att jobba i motvind

Många genusfundamentalister säger nu att om vi bara försöker skapa könsneutrala barn genom att behandla pojkar och flickor exakt lika så löser vi problemet. Vi ska ge dem könsneutrala namn och leksaker, börja använda ordet ”hen”, förbjuda flickor från att klä sig i rosa och välja genuscertifierade förskolor. Förskollärarna ska agera könspoliser, slänga ut dockvrån och avstyra alla typiska kill- och tjejlekar.”

Ingen genusfundamentalist (härskarteknik) säger att vi ska skapa könsneutrala barn. Däremot skall flickor och pojkar behandlas lika, båda könen skall behandlas likadant så tillvida att ingen pojke ska få höra att han inte kan ha särskilda kläder för att han är pojke, ingen flicka ska få höra att de är besvärliga för att de uttrycker sin åsikt högt.

Ingen genusförespråkare hävdar att vi ska ha könsneutral namn, det finns inte så många könsneutrala namn att det funkar. Inte heller leksakerna skall vara könslösa, däremot ska pojkar kunna leka med typiska ”flickleksaker” utan att för den sakens skull få höra att han gör fel.
Jag har just nu i skrivande stund två pojkar som leker med dockhus, hade jag varit en traditionell förälder hade vi antagligen inte ens haft ett dockhus eftersom vi inte har någon flicka boende här på heltid. Dessutom är flickan 15 år och har växt ur dockhusperioden.

Pojkar och flickor ska inte delas upp i förskolan/skolan genom att flickorna sitter i ena ändan på rummet och leker med dockor och pojkarna sitter i andra ändan med sina bilar. Ha allt blandat, men kasta inte ut dockhörnan! Integrera den med bilhörnan istället!

Flickor skall inte förbjudas att klä sig i rosa klänningar! Det är inte genus, det är Amish. Genus går ut på att erbjuda barnet komplement till den traditionella könsrollsklädstilen, det innebär att till den rosa klänningen har hon kanske sockar med spindelmannen på…. Inte att hon inte får ha klänningar….
Det innebär också att pojken jämte har en tröja med Hello Kitty på, eller Bratz t ex… och det utan att barnet sedermera blir, utskrattad, mobbad och knivhotad (vilket har hänt i Sverige)
Inga förskolelärare skall agera könspoliser, vad är det ens? självklart skall de avstyra våldsamma lekar, men däremot inte avstyra könsspecifika lekar, däremot kanske uppmuntra flickor att leka med pojkarna och tvärtom.

Ingen genusförespråkare kräver att barnen ska bli könslösa. Att tala om könslös är biologi, genus däremot handlar om könsrollerna! Alla barn har ett kön, det kommer vi aldrig ifrån, men ett barn ska inte bli behandlat utifrån sitt kön, det är det genus handlar om. Barnet skall behandlas från sin person och individ, inte om det har snopp eller snippa mellan benen.
Personligen blir jag urförbannad om jag som kvinna får höra att jag kanske ska ämna in bilen istället för att byta vinterdäcken själv… eftersom jag är kvinna…
Jag har haft män som har ifrågasatt min förmåga att köra bil, backa intill släp, om jag verkligen orkar bära fodersäcken själv osv.

Att blanda in ”hen” i genusdebatten är väl lite väl snett, eftersom hen inte har med genusdebatten att göra överhuvudtaget. Hen är språk, inte genus. Hen använder man, om man vill, när man inte vet könet på personen som man talar om ”min brevbärare är jättebra! Hen kommer alltid i tid” om man inte vet om brevbäraren är en kvinna eller man. Man använder också hen, om man vill, när könet spelar ingen som helst roll, eller om man vill försvåra identifiering av en människa.

”…för kön är inte bara en social konstruktion….”

Här var det ett väldigt långt stycke om den biologiska strukturen. Visst, jag håller med, det finns en biologisk skillnad på de två könen, ingen genusförespråkare har någonsin hävdat att det inte gör det, det är ju att gå emot Darwin och hela utvecklingen och medveten biologi.
Däremot är könsrollerna, det som genus vill förändra, en social konstruktion. Alf B Svensson verkar ha svårt att skilja på kön och könsroll, för det är två vitt skilda saker. Kön är det kött som finns mellan våra ben, våra hormoncykler, genuppsättning, kromosomkonstruktion osv.
Könsroller är vår syn på den roll vi ska spela i samhället och hur missanpassad man som är som människa om man inte vill ställa upp på denna könsrollsindelning.
Könsrollerna är att man förväntas vara bra på att laga mat för att man är kvinna, eller att man automatiskt tar den rollen i hemmet, eller att det är mannen som automatiskt ska ta hand om avloppsrensning, gräsklippning och snöskottning, för det är inte ”kvinnliga” saker, däremot är mannens roll inte att ta hand om tvätten, det är därför det är ”så roligt” med bilden där man kan läsa på tvättlappen ”leave it to your mother, she knows what to do with it”

När vi sedan kommer lite längre ner i artikeln så svänger Alf B Svensson helt plötsigt om och blir en genusförespråkare!

”Vi ska inte göra våld på naturen och försöka skapa könsneutrala barn. Ska de utvecklas optimalt och inte hämmas av biologiska skillnader och stereotypa könsroller ska vi i stället behandla dem olika. Men inte på det traditionella sättet där pojkar att vara tuffa och coola och flickor söta, tysta och snälla.Vi ska medvetet träna pojkar att bli bättre på att kontrollera sin ilska och inte hävda sig genom att trycka ner andra. Vi behöver motivera dem att ta skolan på större allvar och utveckla sin känslomässiga intelligens och sociala kompetens. Annars kommer många av dem att 20 år senare vara olyckliga, lågutbildade, arbetslösa, frånskilda män.Vi behöver medvetet lära flickor att tro på sig själva, att våga säga ifrån och ibland tänka lite mer på sig själva. Uppmuntra dem våga satsa, ta risker, men inte ställa så höga krav på sig själva. De måste inte vara snygga, smala, smarta och sexiga för att duga.Ska vi ge pojkar och flickor lika stor chans att lyckas i livet kan vi inte undervisa dem på samma sätt i skolan. Pojkar är inte lika bra som flickor på att ta ansvar för sitt eget lärande och arbeta på egen hand. De behöver mer lärarledd undervisning i helklass. Med samma pedagogik ökar klyftan ännu mer mellan pojkars och flickors betyg och chanser att lyckas i livet och pojkarna blir de stora förlorare.”

Jag var bara tvungen att klippa in hela texten… Herregud, nu vet han vad genus är!!! Detta är exakt vad genus är och hur vi ska arbeta i skolor och förskolor och i våra hem! Det är så här jag uppfostrar mina barn!!
Alf B Svensson verkar ha svårt att bestämma sig om han ska vara emot eller för genus, i ena halvan lägger han fram det felaktigt för att sedan i andra halvan ha en perfekt beskrivning på genus!
Man vet liksom inte om man ska tycka illa om karln eller applådera hans åsikt…..