Vi i föräldraförening vill härmed informera Er om situationen i S**** skola inför höstterminen.
Enligt info ifrån rektorn vid senaste föräldraföreningsmötet kommer man
dra ner drygt en heltidstjänst på skolan samt extraresurser och specialpedagoger. Under vårterminen har det varit 10 personer i personalen fördelat på 7,5 heltidstjänster. Till hösten kommer denna personalstyrka bestå utav 6 personer, fördelat på 5,5 heltidstjänster.
Argument ifrån ledning är ett marginellt minskat elevantal och den dåliga ekonomin i verksamhetsområdet.

Tror de jag kommer gå med på det här utan att föra oväsen?! 

Nu vet jag inte om sonen kommer behöva extraresurs men jag tänker inte bara på mitt barn utan alla andra barn som får totalt noll i stöd och möjlighet att kunna hänga med så som skollagen anser att de ska få möjlighet till. Det finns inget stöd i skollagen att dra in möjligheter för barn som behöver det.

Jag anser att skolan på det här sättet utbildar ”socialbidragstagare”, dessa barnen kommer få kämpa för att hänga med, deras föräldrar kommer få lägga så mycket energi på att få sina barn igenom skolan med godkända betyg. Det här är total ignorans och de skiter fullständigt i de barn som verkligen behöver hjälp!

Personalen på skolan är den absolut underbaraste och förtjänar all hjälp de kan få för att få den möjlighet att utbilda barnen på det vis de förtjänar, barnen förtjänar inte att sparkas på som nu sker.

*mailar föräldraföreningen*