Idag fick vi papper från Miljö och Hälsokontoret i kommunen. Det var en kopia som gått ut till vår granne.
Det var ett avlutande på ärendet som han inledde för 1,5 år sedan!! Och utgången var till vår fördel.

Vi har samarbetat på ALLA plan med kommunen och på deras sex olika inspektioner har de aldrig hört någon tupp gala.

Vi har inte gjort något för att försvåra samarbetet med kommunen, inte heller ljugit eller på annat sätt gjort arbetet eller sanningshalten förvriden.
Teskedspappan har velat gå ner och knacka på ett par gånger men jag har sagt ”nej, det kommer straffa sig själv” och det har det gjort nu.

Hur många vågar sätta emot att han överklagar?!