Etiketter

Årets mest självklara?
På granngården stod den, med en liten skylt
”reserverad till familjen Hjelm”