En vacker dag ska jag nog anställa någon som tvättar efter 6 personer, jag tycker det är tråkigt…