Som den siffertok jag är så tyckte jag att den här siffran var kul!
Vid en tidpunkt igår var totala antalet besökare 65 656 st!