Jag trodde i och för sig att jag hade svensk inställning på blogger, inte norsk bokmål…
Förklara…. Please!