Etiketter

9 små tomtar har festat på sill, och nu de törsten släcka vill
De rusar mot glöggen i samlad tropp, och tar för sig av drycken i vars en kopp
Ner faller nisse i glögghett hav, likt skållad mandel hans skinn faller av