Etiketter

8 nissar på väggen klättra, för att färgen på darttavlan bättra
Husbondsgrabb med sömnen trasslar, undrar vad det är som prasslar
Pilen som pojken skickar med snärt, sätter sig i tomtens stjärt