Idag finns det i ca 50 st järnvägsmuseum i Sverige.

Inom en snar framtid riskerar Sveriges regering att det inte finns något som bedriver någon trafikverksamhet. Det kommer stå museitåg uppställda på sin höjd, men åka med dem kommer man inte kunna göra.

Varför, undrar kanske ni? I alla fall de som bryr sig.

Transportstyrelsen har fått i uppdrag att avgiftsbelägga sin verksamhet.

Det får konsekvensen att de ideella järnvägsmuseiföreningarna, vilka är den största delen av landets järnvägsföretag får betala ungefär tio procent, mellan 4 och 5 miljoner, av Transportstyrelsens avgifter, trots att man bedriver en promille av den totala tågtrafiken!

Föreningarna har redan idag en ansträngd ekonomi, allt man får in på biljettintäkter, efter man har dragit av alla kostnader för försäkringar, bränsle, underhåll med mera går direkt in i verksamheten igen. Alla arbetar ideellt och får inte en krona i ersättning.

Med de nya avgifterna dödar Transportstyrelsen effektivt alla järnvägsmuseiföreningar, finns inte en förening som kan betala samma avgifter som kommersiella företag kan, det är skillnad i intäkter och omsättning, men avgifterna är desamma.

Transportstyrelsen har inte tänkt igenom det hela
befria museiföreningarna från avgifterna!

Dela vidare, det här är bara början…