Sedan jag gick med i den här gruppen på Facebook så har jag ökat trafiken med 25% per dygn, och då är det bara den opålitliga visaren jag har synlig i bloggen. Jag ska sätta mig vid tillfälle och gå igenom Google Analytics och jämföra en vecka mot 2011 och en vecka i början på 2012.

Men kom med du också!