Den lilla skolan i Skavböke håller på att dö. Det är med enorm sorg i hjärtat jag ser mina barn riskera att mista sin underbara skola! Idag är de 41 elever, och efter sommaren… 28 st… skolan drivs närmare och närmare mot ättestupan och om den en gång stängs, glöm att den någonsin öppnas igen.

Skolorna inne i Oskarstöm är idag överfulla, medan denna underbara skola, med mycket bra lärare och underbara omgivningar, håller på att dö! Var är det logiska i det? Är vi föräldrar så stressade idag att vi inte kan se till våra barns bästa och överväga en skola som kräver lite av oss? Men som kan ge våra barn så mycket?

Min äldsta går idag i 4:an och jag har även barn i 3:an och i 1:an. Jag är rädd att jag inta kan välja även Skavböke till min 4-åring, nästa år… När han ska börja 2016 så är skolan död.

Jag bor i trakterna av vårdcentralen i Oskarström, jag har 13 min till skolan, det är för mig det minsta hindret! Eller rättare sagt, det har aldrig varit ett hinder. För vet ni, all den hjälp mina adhd/dyslexi-barn har fått har gjort det hela värt att välja bort byns stora skolor. Den uppmärksamhet som killarna har fått har gjort att de har fått bästa möjliga start i livet.

Jag kan bara vädja till de föräldrar i Oskarström som ska välja skola till sina 5-åringar, glöm inte bort Skavböke, låt oss rädda denna underbara skola, för jag lovar… ni kommer inte ångra er.

Låt oss istället ha möjligheten att välja en skola som ger våra barn bästa möjliga start och låt oss alla föräldrar vädja till Barn och Ungdomsnämnden att göra en sådan enkel sak som fri skolskjuts.

Jag själv gick mina första år i en 80 år gammal byskola, det var som mest 76 elever, i vår klass var vi 13 st på en lärare, ungefär som mina barn idag. Jag vill kunna ge mina barn denna möjlighet till skolstart, de kommer slussas in i de stora anonyma skolorna så småningom ändå.

Skavböke utmärker sig genom att ha minimalt med mobbing, de bråk som förekommer kan mer kallas syskongnabb är vanliga konflikter. Man vet vem som är förälder till vilket barn, inte bara i klassen utan i hela skolan! Åldersuppdelningar finns nästan inte alls. Klassen är bara den grupp man delar klassrum med, i övrigt så umgås man över klass- och åldersgränser. Jag kan inte nog tala mig varm om denna skola!! Jag vill även blanda in lärarna i denna lovsång! Min 10-åring har diagnos både på ADHD och Dyslexi, och rektorn har gjort allt för att ge honom den hjälp han har rätt till, lärarna är grymt bra med honom (och även de andra barnen) och utan denna lilla trygga miljö hade vi haft enormt mycket större problem.

Jag svarar gärna på frågor om skolan på teskedsmamman@me.com

Låt oss föräldrar göra allt vi kan för att få ha denna möjlighet till bra skolstart. Överväg Skavböke i alla fall…..